พ่อค้า แม่ค้าในยุค 4.0

ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาธุรกิจและตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่างๆในประเทศ ซึ่งแน่นอนว่าในยุค 4.0 นี้ได้มีพ่อค้า แม่ค้าได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการค้าขายออนไลน์มากขึ้น เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการธุรกิจ ทำการตลาดออนไลน์ ใช้ในการจ่ายเงินทำบัญชีแบบดิจิตอล เพื่อที่จะทำให้เข้าถึงผู้บริโภคได้รวดเร็วและง่ายดายมากขึ้น ในทุกวันนี้นั้นดีมีพ่อค้า แม่ค้าออนไลน์มากมาย ทำให้ลูกค้ามีตัวเลือกที่มากขึ้น เพราะลูกค้าหรือผู้บริโภคจะเลือกความสะดวกรวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย คันหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็เจอสินค้าของเรา ทั้งรูปสินค้า บรรยากาศที่ร้านของเรา และการเดินทางมายังร้าน ลูกค้าก็พร้อมจะมาทันที ถ้าพ่อค้าแม่ค้าคนไหนมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดีและปรับตัวได้เร็วก็จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก  

แอปพลิเคชั่น และ เว็บไซต์ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้ลูกค้าและผู้บริโภคเข้าถึงร้านของได้มากขึ้น ซึ่งมันจะมาช่วยในการสร้างความสะดวกให้กับลูกค้าและผู้บริโภคของเรา เช่น การจ่ายเงินออนไลน์ เป็นต้น และมันก็จะเป็นส่วนที่ทำให้ร้านเรามีภาพลักษณ์ และความหน้าเชื่อถือมายิ่งขึ้นด้วย รวมถึงผลประกอบการของเราที่จะสูงตามไปด้วยนั่นเอง